Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz, ale zawsze mogę ci zrobić kawę i bałagan w głowie
Reposted fromdivi divi viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
nothingforyou
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
nothingforyou
Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia.
-Tak.
-Nie zostawiłeś adresu.
-Nie miałem.
-Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
-Papierosy kupiłem
— Tadeusz Różewicz
Reposted byyanekPorannyzi
nothingforyou
6055 1701
Reposted from777727772 777727772 viaolewka olewka
nothingforyou
6420 6659
Reposted from777727772 777727772 viaolewka olewka
nothingforyou
8491 7926 500
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viaprengelbitte prengelbitte
nothingforyou
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
nothingforyou
3731 bdf8
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
nothingforyou
3865 f39b
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
7591 38ef 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
7590 2d9f 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
7596 b6bb 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
7595 ddc7 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
nothingforyou
- Nie możesz mnie tak rozpieszczać. Szybko się przyzwyczajam. - A kto każe Ci się odzwyczajać?
— powroty do domu
Reposted fromsouxie souxie viapozakontrola pozakontrola
0904 fc72
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianewlifeloading newlifeloading
nothingforyou
6646 fe62
Reposted fromBoomGifs BoomGifs vianewlifeloading newlifeloading
nothingforyou
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
nothingforyou
9558 54fe
7072 44dd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl